Revalidatie PT

Wanneer Revalidatie PT?

Peak Personal Training Revalidatie PT begeleiding squat

Deze vorm van personal training is bedoeld als traject na of tijdens behandeling van een fysiotherapeut, chiropractor etc. Heb je door een (sport)blessure of fysiek trauma een functiebeperking aan het bewegingsapparaat dan kan onze revalidatie gerichte personal trainer jou helpen om bepaalde (sport)doelen alsnog te verwezenlijken.

Vooraf aan de trainingen vindt er een vrijblijvend intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden het fysieke verleden, heden en toekomstige (sport)doelen besproken. Aan de hand van dit gesprek wordt er een specifiek plan opgesteld wat je gaat uitvoeren met onze revalidatie gerichte personal trainer.

Wil je graag meer informatie omtrent deze vorm van personal training of heb je interesse in een vrijblijvend intakegesprek? Neem dan contact op.